Heureka.cz - porovnání cen a srovnání produktů

E-book elektronické knihy SlonPéče o nejmenší. Boření mýtů - Hana Hašková, Jiří Mudrák, Steven Saxonberg e-kniha

naučná

Málokterá oblast veřejné politiky je opředena tolika mýty jako péče o malé děti. Tyto mýty blokují rozvoj společenské diskuse, která by se opírala o poznatky soudobých...

Uložit ke srovnání

Politika romství – romská politika - Irena Kašparová

naučná

Etnopolitická studie se zabývá vzájemným vztahem mezi romskou politikou a politikou romství. Hledá odpovědi na otázku, jak dělají Romové v České republice politiku a zároveň jak...

Uložit ke srovnání

Společnost nevolnosti - Václav Bělohradský

naučná

Třetí vydání esejů filosofa Václava Bělohradského s novou předmluvou.

Uložit ke srovnání

Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti - Jan Keller e-kniha

naučná

Práce se zabývá proměnami sociální struktury dnešní společnosti.

Uložit ke srovnání

Nebezpečné známosti. O vztahu sociálních věd a společnosti - Tereza Stöckelová e-kniha

naučná

Tato studie je pojednáním o působení sociálních věd ve společnosti, které polemizuje s takto zjednodušujícím pojetím.

Uložit ke srovnání

Nejisté vyhlídky. Proměny vědecké profese z genderové perspektivy - Marcela Linková, Kateřina Cidlinská, Hana Tenglerová, Marta Vohlídalová, Alice Červinková e-kniha

naučná

Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové...

Uložit ke srovnání

Slavné sociologické výzkumy - 1899–1949 - Hynek Jeřábek

naučná

Kniha se zabývá půlstoletím vývoje výzkumného snažení desítek a stovek sociologů – jejich dnes slavnými sociálními výzkumy, a to od jeho počátků na konci devatenáctého století...

Uložit ke srovnání

Revolta stylem

naučná

Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu...

Uložit ke srovnání

Důvěra a demokracie. Přehled sociologických teorií důvěry od Tocquevilla po transformaci v postkomunistických zemích - Markéta Sedláčková e-kniha

naučná

Kniha nabízí analytický pohled na fungování současných demokracií z perspektivy důvěry. V rámci demokratického systému vymezuje tři základní kanály důvěry: systémovou důvěru,...

Uložit ke srovnání

Za rudou oponou. Komunisté a jejich voliči po roce 1989 - Daniel Kunštát e-kniha

naučná

Kniha v širokých historických, sociálních a politických souvislostech analyzuje hlavní charakteristiky, vnitřní vývoj a pozici Komunistické strany Čech a Moravy v českém...

Uložit ke srovnání

Rodina a zdraví – jejich vzájemné souvislosti - Dana Hamplová e-kniha

naučná

Autorky knihy se zabývají vztahem mezi rodinným stavem a přítomností dítěte v domácnosti na straně jedné a hodnocením vlastního zdravotního stavu, výskytem zdravotních omezení,...

Uložit ke srovnání

Co s prostitucí?

naučná

Kniha představuje českému publiku zahraniční, zejména feministické, teoretické debaty o veřejných politikách prostituce a současné trendy v právních úpravách této problematiky.

Uložit ke srovnání

1 - 12 ze 12 produktů

Vybírejte ve slovenské verzi Heureka.sk: E-book elektronické knihy