Heureka.cz - porovnání cen a srovnání produktů

E-book elektronické knihy Wolters KluwerGDPR / Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. - 2016/679/EU - Praktický komentář - Michal Nulíček, Josef Donát, František Nonnemann, Bohuslav Lichnovský, Jan Tomíšek e-kniha

naučná, Jan Tomíšek

Kniha přináší na český trh první ucelený komentář k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tzv. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Uložit ke srovnání

Právo pro zdravotnické pracovníky. 2., doplněné a upravené vydání - Lukáš Prudil e-kniha

naučná, Lukáš Prudil

Publikace je určena zejména pro zdravotnické pracovníky všech kategorií. Klade si za cíl seznámit je se základy zdravotnického práva, s jejich právy a povinnostmi při výkonu...

Uložit ke srovnání

Právní a politický systém Evropské unie - Ivo Šlosarčík

naučná, Ivo Šlosarčík

2. vydání mapuje situaci, v jaké se Evropská unie nachází na počátku roku 2017.

Uložit ke srovnání

Pracovní právo v bodech s příklady. 4., aktualizované vydání - Petr Hůrka e-kniha

naučná, Petr Hůrka

Publikace je zaměřena na základní orientaci čtenářů ve čtrnácti okruzích pracovněprávní problematiky. Jednotlivé kapitoly jsou logicky uspořádány podle členění zákoníku práce.

Uložit ke srovnání

Přehled judikatury ve věcech pracovněprávních. Vznik, změna a skončení pracovního poměru. 3., aktualizované a rozšířené vydání - kol. e-kniha

naučná

Třetí, aktualizované a doplněné vydání úspěšného titulu. Důvodem ke třetímu vydání Přehledu byla potřeba doplnit jej o aktuální judikaturu, jejíž objem za posledních pět let...

Uložit ke srovnání

Zajištění a utvrzení dluhu v praxi - Martin Pelikán

naučná, Martin Pelikán

Kniha Zajištění a utvrzení dluhu v praxi je další praktickou příručkou z ediční řady Právo prakticky. Formou praktických příkladů, vzorů a tabulek seznamuje autor čtenáře s...

Uložit ke srovnání

Ze zkušeností dětského psychologa - Václav Mertin

naučná, Václav Mertin

Autor knihy vychází ze svých dlouholetých zkušeností dětského psychologa a nabízí nám konkrétní odpovědi na otázky, které hledáme, ale i na ty, které bychom měli hledat.

Uložit ke srovnání

Meritum Daň z přidané hodnoty 2014. Právní stav k 1.1.2014 - Tomáš Havel e-kniha

naučná, Tomáš Havel

Publikace obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH a je koncipováno jako každodenní pomůcka.

Uložit ke srovnání

Zákon o auditorech. Komentář.. 3., aktualizované vydání - Vladimír Králíček

naučná, Vladimír Králíček

Nové přepracované znění komentáře vychází především z masivních změn, které obsahuje novela zákona o auditorech vycházející ze změněných evropských předpisů. Z

Uložit ke srovnání

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a o preventivně výchovné péči. (č. 109/2002 Sb.). Komentář - Adam Křístek

naučná, Adam Křístek

Podrobný komentář zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů se...

Uložit ke srovnání

Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství - Pavel Sedláček, Michal Florián

naučná, Michal Florián

Cílem publikace Vybrané otázky z přepravy a zasílatelství je v první řadě shrnutí odpovědnostní úpravy při jednotlivých druzích mezinárodní přepravy (silniční, železniční,...

Uložit ke srovnání

Zákon o inspekci práce. Komentář - Martin Štefko, Jaroslav Stádník, Petr Kieler

naučná, Petr Kieler

Předkládaná odborná publikace komentuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 17. novely – zákona č. 81/2015 Sb. (dále též „ZiP“). Publikace vznikala více než jeden...

Uložit ke srovnání

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo - Pavel Janeček

naučná, Pavel Janeček

Tato kniha má za cíl seznámit čtenáře s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, a které obsahují úpravu různých aspektů pracovního práva.

Uložit ke srovnání

Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního - 5. vydání - kol., Tomáš Gřivna

naučná, Tomáš Gřivna

Páté vydání Sbírky klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního bylo revidováno podle právního stavu k 1. 3. 2017. Texty tak reflektují poslední novely...

Uložit ke srovnání

Politická práva - Pavel Molek

naučná, Pavel Molek

Kniha je druhým svazkem edice Lidská práva, a tedy vlastně „volným pokračováním“ knihy Právo na spravedlivý proces.

Uložit ke srovnání

Rozpočtový proces obcí - Lucie Sedmihradská

naučná, Lucie Sedmihradská

Kniha je určena jak pro akademickou obec, tak pro praktiky. Předpokládá základní znalosti problematiky veřejných financí a územních samospráv. Akademici a studenti ji mohou...

Uložit ke srovnání

Nevýdělečné organizace v teorii - Václav Dobrozemský, Jan Stejskal

naučná, Jan Stejskal

Publikace Nevýdělečné organizace v teorii je první knihou na toto téma od rekodifikace. Podrobně se věnuje spolkům, ústavům, obecně prospěšným společnostem, nadacím a nadačním...

Uložit ke srovnání

Příspěvkové organizace 2015 - Danuše Prokůpková, Zdeněk Morávek

naučná, Zdeněk Morávek

Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní praxe těchto organizací a vysvětluje na konkrétních příkladech a poznatcích z praxe jednotlivé aspekty zdanění v oblasti...

Uložit ke srovnání

Základy horního a energetického práva - Ondřej Vícha

naučná, Ondřej Vícha

Základy horního a energetického práva - Ondřej Vícha z nakladatelství Wolters Kluwer, rok vydání 2015.

Uložit ke srovnání

Správa a vymáhání pohledávek v praxi - Ervín Perthen

naučná, Ervín Perthen

Publikace se zabývá správou a vymáháním pohledávek od okamžiku jejich vzniku až do doby jejich vymožení a je určena zejména statutárním orgánům, podnikovým právníkům, finančním...

Uložit ke srovnání

1 - 20 ze 289 produktů
1 2 3 4 5...15

Vybírejte ve slovenské verzi Heureka.sk: E-book elektronické knihy